Mẫu chai tinh dầu file PSD

Tôi rất vui được chia sẻ Mẫu chai tinh dầu file psd miễn phí. Mẫu chai tinh dầu file psd tốt nhất, để trình bày thiết kế logo hoặc thiết kế nhãn của bạn một cách chuyên nghiệp và thực tế.

Nếu bạn là một nhà thiết kế đồ họa, bạn có thể hiển thị thiết kế nhãn chai nhỏ giọt hoặc bất kỳ thương hiệu nào cho khách hàng và khách hàng của bạn trước khi in. Mockup chất lượng cao này có dạng tệp Adobe Photoshop PSD, dựa trên các đối tượng thông minh, giúp bạn thực sự dễ dàng đặt tác phẩm nghệ thuật của mình. Chỉ cần thay thế công việc của bạn trong đối tượng thông minh và hoàn thành.

Vì vậy hãy Tải Mẫu chai tinh dầu file psd này và có sẵn để tải xuống miễn phí.

Định dạng:  Photoshop Layered .PSD File
Smart Objects:  
Kích thước:  4000 × 3000 px

Theo chúng tôi

Thông tin của chúng tôi trên các mạng xã hội. hãy theo dõi để nhận được nhưng thông tin mới nhất.