Mẫu hộp quà hình tròn file photoshop

Tải xuống Mẫu Hộp Quà Hình Tròn miễn phí. Bạn có thể sử dụng để giới thiệu bất kỳ thiết kế hộp quà tặng nào theo cách thực tế. Nếu bạn là một nhà thiết kế đồ họa, bạn có thể hiển thị thiết kế hộp quà tặng hoặc bất kỳ thương hiệu nào cho khách hàng và khách hàng của bạn trước khi in.

Mockup chất lượng cao này có dạng tệp Adobe Photoshop PSD, dựa trên các đối tượng thông minh, giúp bạn thực sự dễ dàng đặt tác phẩm nghệ thuật của mình. Chỉ cần thay thế công việc của bạn trong đối tượng thông minh và hoàn thành. Bạn cũng có thể thay đổi màu nền.

vì vậy hãy Tải xuống PSD Mô hình Hộp quà Hình tròn này và bản có sẵn để tải xuống miễn phí.

Định dạng:  Photoshop Layered .PSD File
Smart Objects:  
Kích thước:  2500 × 2500 px

Theo chúng tôi

Thông tin của chúng tôi trên các mạng xã hội. hãy theo dõi để nhận được nhưng thông tin mới nhất.