Mẫu PowerPoint 3D công nghệ in

Mẫu PowerPoint này là một máy in 3D in logo 3D. Đây là một thiết kế hình ảnh hóa ngành công nghiệp máy in 3D. Nó là dạng thiết kế tự do và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Cho nên rất dễ sửa đổi và hình ảnh được tạo bằng các hình dạng có thể làm phong phú thêm mẫu.

MẪU POWERPOINT CÔNG NGHỆ IN 3D: BAO GỒM 48 TRANG TRÌNH BÀY

CÁC TÍNH NĂNG CỦA MẪU POWERPOINT CÔNG NGHỆ IN 3D

  • Mẫu PowerPoint có thể chỉnh sửa đầy đủ và dễ dàng (màu hình dạng, kích thước và văn bản)
  • Mẫu này có chủ đề màu và sẽ tự động áp dụng màu khi sao chép và dán
  • Nó bao gồm nhiều biểu tượng có thể tùy chỉnh với 135 biểu tượng khác nhau (Hoàn toàn có thể chỉnh sửa)
  • Kéo và thả trình giữ chỗ hình ảnh
  • Biểu đồ theo hướng dữ liệu có thể chỉnh sửa dễ dàng (Có thể chỉnh sửa qua Excel)
  • Đồ họa vector hoàn toàn có thể chỉnh sửa 100%
  • Dựa trên các trang trình bày chính
  • Tỷ lệ khung hình 16: 9

Các mẫu của chúng tôi có thể được sử dụng cho các lớp học, mục đích kinh doanh và mục đích thương mại.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH MẪU POWERPOINT CÔNG NGHỆ IN 3D

Theo chúng tôi

Thông tin của chúng tôi trên các mạng xã hội. hãy theo dõi để nhận được nhưng thông tin mới nhất.