Mẫu PowerPoint chuỗi khối 3D

Mẫu PP này là một thiết kế kết xuất 3D của công nghệ Blockchain. Điều này đại diện cho một công nghệ blockchain trong đó hai khối được kết nối với nhau. Nó là thiết kế biểu mẫu miễn phí và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Cho nên bạn có thể rất dễ sửa đổi và hình ảnh được tạo thành hình dạng có thể làm phong phú thêm mẫu.

Mẫu PowerPoint chuỗi khối: bao gồm 48 trang trình bày

Các tính năng: Mẫu PowerPoint chuỗi khối

  • Có thể chỉnh sửa đầy đủ và dễ dàng (màu hình dạng, kích thước và văn bản)
  • Mẫu PP này có chủ đề màu và sẽ tự động áp dụng màu khi sao chép và dán
  • Nó bao gồm nhiều biểu tượng có thể tùy chỉnh với 135 biểu tượng khác nhau (Hoàn toàn có thể chỉnh sửa)
  • Kéo và thả trình giữ chỗ hình ảnh
  • Biểu đồ theo hướng dữ liệu có thể chỉnh sửa dễ dàng (Có thể chỉnh sửa qua Excel)
  • Đồ họa vector hoàn toàn có thể chỉnh sửa 100%
  • Dựa trên các trang trình bày chính
  • Tỷ lệ khung hình 16: 9

Các mẫu của chúng tôi có thể được sử dụng cho các lớp học, mục đích kinh doanh và mục đích thương mại.

ẢNH CHỤP NỘI DUNG CÓ TRONG MẪU POWERPOINT

Theo chúng tôi

Thông tin của chúng tôi trên các mạng xã hội. hãy theo dõi để nhận được nhưng thông tin mới nhất.