Mẫu PowerPoint đầu tư thị trường chứng khoán

Thiết kế PowerPoint này là một hình khối ô chữ 3D và thiết kế bản đồ thế giới. Nó thể hiện lợi nhuận, rủi ro và mất mát của thị trường chứng khoán. Thiết kế là dạng tự do và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Bạn có thể dễ dàng sửa đổi và hình ảnh được tạo bằng các hình dạng có thể làm phong phú thêm mẫu, nội dung mình mong muốn.

Mẫu PowerPoint về đầu tư thị trường chứng khoán: bao gồm 48 trang trình bày

Các tính năng của mẫu PowerPoint đầu tư thị trường chứng khoán

  • Có thể chỉnh sửa đầy đủ và dễ dàng (màu hình dạng, kích thước và văn bản theo ý thích)
  • Mẫu PP có chủ đề màu và sẽ tự động áp dụng màu khi sao chép và dán
  • Mẫu PowerPoint bao gồm một họ biểu tượng có thể tùy chỉnh với 135 biểu tượng khác nhau (Hoàn toàn có thể chỉnh sửa dễ dàng)
  • Kéo và thả trình giữ chỗ hình ảnh
  • Biểu đồ theo hướng dữ liệu có thể chỉnh sửa (Có thể chỉnh sửa qua Excel)
  • Đồ họa vector hoàn toàn có thể chỉnh sửa 100%
  • Dựa trên các trang trình bày chính
  • Tỷ lệ khung hình 16: 9

Các mẫu của chúng tôi có thể được sử dụng cho các lớp học, mục đích kinh doanh và mục đích thương mại. 

NH CHỤP MÀN HÌNH MẪU THIẾT KẾ

Theo chúng tôi

Thông tin của chúng tôi trên các mạng xã hội. hãy theo dõi để nhận được nhưng thông tin mới nhất.