Mẫu PowerPoint hình khối xanh trừu tượng

Ý tưởng chính của mẫu PowerPoint này là một nền hình khối màu xanh trừu tượng. Nó là một biểu mẫu miễn phí và có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Thiết kế này rất dễ sửa đổi và hình ảnh được tạo thành hình dạng có thể làm phong phú thêm cho bài thuyết trình của bạn.

Thiết kế PowerPoint bao gồm 48 trang trình bày

Những tính năng của mẫu PowerPoint hình khối trừu tượng

  • Có thể chỉnh sửa đầy đủ và dễ dàng (màu hình dạng, kích thước và văn bản)
  • Mẫu này có chủ đề màu và sẽ tự động áp dụng màu khi sao chép và dán
  • Nó bao gồm nhiều tượng có thể tùy chỉnh với 135 biểu tượng khác nhau (Hoàn toàn có thể chỉnh sửa)
  • Kéo và thả trình giữ chỗ hình ảnh
  • Biểu đồ theo hướng dữ liệu có thể chỉnh sửa dễ dàng (Có thể chỉnh sửa qua Excel)
  • Đồ họa vector hoàn toàn có thể chỉnh sửa 100%
  • Dựa trên các trang trình bày chính
  • Tỷ lệ khung hình 16: 9

Các mẫu của chúng tôi có thể được sử dụng cho các lớp học, mục đích kinh doanh và mục đích thương mại.

ẢNH CHỤP NỘI DUNG MẪU POWERPOINT

Theo chúng tôi

Thông tin của chúng tôi trên các mạng xã hội. hãy theo dõi để nhận được nhưng thông tin mới nhất.