Mẫu PowerPoint ký hiệu đô la kỹ thuật số

Đây là một thiết kế minh họa ký hiệu đô la kỹ thuật số. Mẫu PowerPoint này là một khái niệm về cách nhấn một ký hiệu đô la kỹ thuật số trên nền ảo màu đen. Đây là một thiết kế hoàn toàn tải về miễn phí và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Hình ảnh được tạo bằng các hình dạng có thể làm phong phú thêm mẫu.

Mẫu PowerPoint ký hiệu đô la kỹ thuật số: bao gồm 48 trang trình bày

Các tính năng tích hợp sẵn bạn có thể sử dụng

  • Có thể chỉnh sửa nội dung 1 cách đầy đủ và dễ dàng (màu hình dạng, kích thước và văn bản)
  • Mẫu này có chủ đề màu và sẽ tự động áp dụng màu khi sao chép và dán
  • Nó bao gồm nhiều biểu tượng có thể tùy chỉnh với 135 biểu tượng khác nhau (Hoàn toàn có thể chỉnh sửa)
  • Kéo và thả trình giữ chỗ hình ảnh
  • Biểu đồ theo hướng dữ liệu có thể chỉnh sửa dễ dàng (Có thể chỉnh sửa qua Excel)
  • Đồ họa vector hoàn toàn có thể chỉnh sửa 100%
  • Dựa trên các trang trình bày chính
  • Tỷ lệ khung hình 16: 9

Các mẫu của chúng tôi có thể được sử dụng cho các lớp học, mục đích kinh doanh và mục đích thương mại.

Ảnh nội dung thiết kế mẫu PowerPoint

Theo chúng tôi

Thông tin của chúng tôi trên các mạng xã hội. hãy theo dõi để nhận được nhưng thông tin mới nhất.