Tag - sóng wifi vô sinh

Sóng Wifi có ảnh hưởng đến tinh trùng không?

Nghiên cứu mới nhất của nhà nghiên cứu người Nhật Bản Kumiko Nakata sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này Trong nghiên cứu mới nhất, nhà nghiên cứu người Nhật Bản Kumiko Nakata đã phát hiện ra các loại sóng điện tử...