Top website kiếm tiền đỉnh nhất 2021

TOP 3 Website giúp bạn có thể kiếm tiền tốt nhất vào năm 2021 này. bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ những việc đơn giản.

1- rev.com

Đây là 1 web site mà bạn có thể kiếm được 3$ – 7$ mỗi phút từ việc :

  • dịch phụ đề nước ngoài.
  • Phiên âm từ video sang văn bản.
  • Ghi chú thích.

2- playlistpush.com

Đây là website mà bạn có thể kiếm được tiền từ việc Review một bài hát, bạn có thể kiếm được 12$ trên một bài hát.

3- playtestcloud.com

Đây là website thông qua việc trở thành người chơi game thử nghiệm thông qua xét duyệt, bạn có thể kiếm được 35$ trên 1h . thích hợp với bạn nào có niềm đam mê với các trò chơi điện tử.

13 bình luận