Top website kiếm tiền đỉnh nhất 2021

TOP 3 Website giúp bạn có thể kiếm tiền tốt nhất vào năm 2021 này. bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ những việc đơn giản.

1- rev.com

Đây là 1 web site mà bạn có thể kiếm được 3$ – 7$ mỗi phút từ việc :

  • dịch phụ đề nước ngoài.
  • Phiên âm từ video sang văn bản.
  • Ghi chú thích.

2- playlistpush.com

Đây là website mà bạn có thể kiếm được tiền từ việc Review một bài hát, bạn có thể kiếm được 12$ trên một bài hát.

3- playtestcloud.com

Đây là website thông qua việc trở thành người chơi game thử nghiệm thông qua xét duyệt, bạn có thể kiếm được 35$ trên 1h . thích hợp với bạn nào có niềm đam mê với các trò chơi điện tử.

Theo chúng tôi

Thông tin của chúng tôi trên các mạng xã hội. hãy theo dõi để nhận được nhưng thông tin mới nhất.